قبل از اجرای آسفالت گرم در جاده ها و معابر نیاز به استفاده از یک لایه قیر شل می باشد.بدين منظور قير مي‌بايست بصورت روان درآيد. جهت روان سازي قير سه روش متداول وجود دارد: گرم کردن، استفاده از حلال های نفتی، استفاده از آب به عنوان حلال (قیر امولسیون).

قیر امولسيون سيستمی دو فازي شامل قير، آب و يك يا چند ماده افزودني است. قير در سرتاسر فاز آب به شكل ذرات مجزا با قطر 1/0 تا 50 ميكرومتر پخش شده و به صورت پايدار باقی می ماند. به طور طبیعی قیر قابلیت انحلال و پایداری در آب را نداردبه همین منظور از ماده ای به نام امولسیفایر استفاده می شود که وظیفه انحلال قیر در آب و جلوگیری از به هم چسبیدن ذرات قیر را به عهده دارد.

بسته به نوع قیر امولسیون و کاربرد آن، نوع و میزان مصرف امولسیفایر در فرایند تولید متفاوت خواهد بود. امولسیفایرهای تولیدی شرکت بنیان نوین شیمی پارس در دو گروه اصلی کاتیونیک و آنیونیک و در سه زیر شاخه تندشکن، کند شکن و دیرشکن تولید و عرضه می شوند.

امولسیفایرهای کاتیونیک

امولسیفایرهای آنیونیک

آنتی استریپینگ