شرکت بنیان نوین شیمی پارس

 

امولسیفایرهای کشاورزی (Pentamul)

 

فرمولاسيون سموم تعیین کننده نحوه کاربرد يک سم می باشد. به عنوان مثال اگر سمی بصورت امولسیون باشد، برای استفاده از آن حتماً نیاز به دستگاه محلول پاش است.فرمولاسیون های متداول شامل سه گروه خشک، محلول (یا امولسیون)، و گازی یا شبه گازی می باشند.بسیاری از فرمولاسیون های خشک و مایع قابل دسترس شامل EC، SP، WP، SLو چندین مورد دیگر می باشد. هر فرمولاسیون شامل موارد زیر می باشد:

-          ماده مؤثره که هدف آن کنترل آفت می باشد.

-          حامل ها مانند آب، حلال های آلی، مواد معدنی یا خاک رس

-          امولسیفایرها

-          تثبیت کننده ها، رنگها، بهبود دهنده ها

بسته به نوع فرمولاسیون و نوع سم تولیدی(حشره کش، علف کش، کنه کش، و قارچ کش) میزان مصرف هر یک از موارد مذکور متفاوت است. نقش امولسیفایر در این فرمولاسیون ها کمک به انحلال ماده مؤثره در حلال و پایدار نگه داشتن سم تولیدی است. امولسیفایرهای تولیدی شرکت بنیان نوین شیمی در دو گروه SLو ECتولید و عرضه می شود.

 

زوج امولسیفایر گروه Emulsifiable Concentrate (EC):

ECیا محلول امولسیون شونده یک فرمولاسیون مایع است که در آن ماده مؤثره در روغن یا دیگر حلال های آلی محلول است و با کمک امولسیفایر محصول نهایی قابلیت ديسپرس شدن در آب را پیدا می کند. هدف از انحلال در آب رقیق سازی سم از طریق تشکیل یک امولسیون پایدار در آب است. 

برای تولید این نوع سموم شرکت بنیان نوین شیمی زوج امولسیفایرهای زیر را پیشنهاد می کند. از خصوصیات این زوج امولسیفایرها این است که رنج وسیعی از سموم شامل انواع حشره كش­ها، علف كشها و قارچ كشها را پوشش می دهند.

 

-           Pentamul E-8108

-           Pentamul E-8112          

-           Pentamul C-9420

-           Pentamul C-9440                    

-           Pentamul C-9460

 
 
امولسیفایرهای گروه Soluble Liquid (SL):

مواد مؤثره ای که به راحتی در آب حل می شوند می­توانند به صورت SLفرموله شوند. برای رسیدن به خاصیت مرطوب کنندگی بهتر و نفوذ بيشتر در سطح برگ­های گیاهان، مواد دیگری از جمله سورفكتانتها به فرمولاسیون به اين سموم اضافه می شوند. عملکرد بیولوژیکی سم نیز با استفاده از اين سورفكتانت­ها بهبود می یابد. از مهمترین سمومی که با این فرمولاسیون ساخته می شوند می توان به گلایفوزیت، بنتازون، پاركوات و كلروپيراليد اشاره کرد.

برای این گروه از سموم شرکت بنیان نوین شیمی امولسیفایر های زیر را تولید و پیشنهاد می نماید:

         Pentamul B-31

-          Pentamul S-30

-          Pentamul B-80

-          Pentamul B-100

-          Pentamul R-20

 

امولسیفایر روغن امولسیون شونده:

روغن امولسیون شونده بایستی دارای 80% پارافین و 18% آب و 2% امولسیفایر و درجه سولفوناسیون آن 92 درصد باشد. این ترکیب به منظور کنترل بسیاری از آفات در باغات برای از بین بردن تخم آفات بکار می رود. این امولسیون را به تنهایی یا به همراه حشره کش های دیگر به عنوان عامل رقیق کننده استفاده می کنند.

امولسیفایر پیشنهادی شرکت بنیان نوین شیمی پارس برای این محصول به صورت زیر می باشد:

-          Pentamul R-40

-          Pentamul RM-140

 

Brown Blue Orange