شرکت بنیان نوین شیمی پارس

 

افزودنی های قیر و آسفالت (Neftamin & NEXES)

 

 

قبل از اجرای آسفالت گرم در جاده ها و معابر نیاز به استفاده از یک لایه قیر شل می باشد.بدين منظور قير مي‌بايست بصورت روان درآيد. جهت روان سازي قير سه روش متداول وجود دارد: گرم کردن، استفاده از حلال های نفتی، استفاده از آب به عنوان حلال (قیر امولسیون).

قیر امولسيون سيستمی دو فازي شامل قير، آب و يك يا چند ماده افزودني است. قير در سرتاسر فاز آب به شكل ذرات مجزا با قطر 1/0 تا 50 ميكرومتر پخش شده و به صورت پايدار باقی می ماند. به طور طبیعی قیر قابلیت انحلال و پایداری در آب را نداردبه همین منظور از ماده ای به نام امولسیفایر استفاده می شود که وظیفه انحلال قیر در آب و جلوگیری از به هم چسبیدن ذرات قیر را به عهده دارد.

 

بسته به نوع قیر امولسیون و کاربرد آن، نوع و میزان مصرف امولسیفایر در فرایند تولید متفاوت خواهد بود. امولسیفایرهای تولیدی شرکت بنیان نوین شیمی پارس در دو گروه اصلی کاتیونیک و آنیونیک و در سه زیر شاخه تندشکن، کند شکن و دیرشکن تولید و عرضه می شوند.

 

1- امولسیفایرهای کاتیونیک:

 

با استفاده از این نوع امولسیفایرها ذرات قیر دارای بار مثبت شده و در اثر دافعه بارهای مثبت این ذرات به صورت معلق در آب باقی می مانند.  اين نوع امولسيون مشتمل بر سه گروه ذيل است: 

 
  • امولسیفایرهای تندشکن (Rapid setting): 

     این گروه برای تولید امولسیون هایی با مصرف اندود سطحی(تک کت)، چیپ سیل، ماکادام نفوذی و ... با میزان مصرف 0.15 تا 0.25 درصد وزنی امولسيون معادل 1.5 تا 2.5 کیلو در هر تن امولسیون مورد استفاده قرار می گیرند، امولسيفايرهاي مناسب جهت توليد امولسيون تندشكن شامل موارد ذيل هستند:

Neftamin-55

Neftamin-66

 

  • امولسیفایرهای کندشکن (Medium Setting):

     این نوع امولسیفایرها برای تولید چیپ سیل، آسفالت سرد با دانه بندی باز، اندود حفاظتی به میزان 0.4 تا 0.6 درصد وزنی امولسيون معادل 4 تا 6 کیلو در هر تن امولسیون  مورد استفاده قرار می گیرند، امولسيفايرهاي مناسب جهت توليد امولسيون كندشكن شامل موارد ذيل هستند:

 

Neftamin-55

Neftamin-66

 

  • امولسیفایرهای دیرشکن (Slow Setting):

     امولسیفایرهای این گروه برای تولید اندود نفوذی، مالچ امولسیونی، آسفالت سرد و میکروسورفسینگ به میزان تا 0.8 تا 1.2 معادل 8 تا 12 کیلو در هر تن امولسیون درصد وزنی امولسيون مورد استفاده قرار می گیرند. امولسيفايرهاي مناسب جهت توليد امولسيون ديرشكن  شامل موارد ذيل هستند:

 

Neftamin-1357

Neftamin-1976

 

2- امولسیفایرهای آنیونیک:

در امولسیون تولیدی با این امولسیفایرها ذرات قیر دارای بار منفی می شوند. به دلیل طولانی بودن فرایند شکست در امولسیونهای آنیونیك این نوع امولسیون در موارد خاصی از جمله آسفالت بازیافتی و اسلاری سیل کاربرد ویژه ای دارند. میزان استفاده از امولسیفایرهای آنیونیك از 0.5 درصد در نوع زود شکن تا 2 درصد در نوع دیرشکن یا بطور معادل آن 5 تا 20 کیلو در هر تن امولسیون متغیر است:امولسيفايرهاي مناسب جهت توليد امولسيون ديرشكن  شامل موارد ذيل هستند:

NX-5500

NX-6000

 

3- آنتی استریپینگ:

یکی از خرابی های روسازی، خرابی عریان شدگی است که به معنی شکست پیوند چسبندگی بین مصالح سنگی و قیر می باشد. این پدیده که در اثر نفوذ رطوبت به داخل مصالح سنگی روی می دهد، به خصوصیت چسبندگی قیر و مصالح سنگی مربوط می شود. به کاربردن انواع آنتی اسنریپینگ شرکت بنیان نوین شیمی پارس که به میزان 3 تا 5 کیلو در هر تن امولسیون ( یا 150 تا 250 گرم آنتی استریپینگ به ازای هر تن آسفالت) استفاده می شود جهت رفع این نقص پیشنهاد می گردد. این ترکیبات عبارتند از:

 

Takamin-180

Takamin-200

Brown Blue Orange